Prčice

Uprostřed půvabné kotliny sedlecké, všeobecně zvané "Český Merán", leží dvě starobylá města, Sedlec a Prčice. Vždy nám připadala jako bratr a sestra. Splývají dohromady tak, že se zdají býti jedinou osadou. Jen potok je dělí a pěkný kamenný most spojuje. Ačkoliv Sedlec a Prčice jsou v těsném sousedství, přece mají zcela odlišné a na sobě nezávislé dějiny. Sedlec nikdy nebyl sídlem vrchnosti. Patříval pánům z Janovic a tedy poddanstvím k Janovicům, později již stále - až do zrušení roboty - ke Chlumci. Prčice se honosí, že byla původištěm nejmocnějšího rodu panského - Vítkovců - a že mívala právo hrdelní...

Tolik Čeněk Habart, autor díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

První tvrz

 První tvrz v Prčici byla dle dochovaných záznamů postavena spolu s kostelem v nejvyšším místě Prčice. Sama tvrz se nacházela na západní straně u kostela. Předpokládá se, že byla postavena ve slohu románském, tipickém pro tehdejší dobu, tedy nejméně ve spodní části z kamene a vrchní patro (patra) roubené. První tvrz v Prčici byla bez jakýchkoli pochyb postavena Vítkem I. z Prčice a nepochybně stála již v roce 1179.

Sjednocení Sedlce a Prčice na název Sedlec-Prčice

 

Stalo se to ne 6. září 1957 kdy byl podepsán důležitý dokument, na jehož základě se doposud dvě samostatné obce – Sedlec a Prčice – spojily v jedno město - Sedlec-Prčice. Bylo by však bláznivé domnívat se, že toto spojení bylo jednotným přáním všech obyvatel obou městeček Sedlce a Prčice. Opak je pravdou. V těsném sousedství tu byly dva nesmiřitelné tábory  -  Prčice se svou téměř tisíciletou historií, stereotypním životním rytmem, stabilním zázemím, a moderní, postupně vzkvétající Sedlec. Kde se vzala vzájemná a snad až do dnešních dnů trvající nevraživost? To zřejmě dnes již nikdo nezjistí.

Název: Most Sedlec-Prčice – Popis: Most mezi Sedlcí a Prčicí

 

 

 

 

 

Starostové a předsedové MNV za posledních 50 let

U jednotlivých předsedů MNV, po roce 1990 starostů, je uvedeno, ve kterých letech byl ve funkci a v závorce pak v kolika letech nastoupil do funkce starosty města Sedlec-Prčice a jeho původní zaměstnání.

Pochod Praha-Prčice

 

Víte vlastně jak se začal chodit pochod Praha-Prčice? Zde máte základní informace o počátku pochod Praha-Prčice.
První pochodníci, tenkrát jistojistě samí recesisté, se do malebné středočeské krajiny vydali 17. dubna roku 1966. Bylo jich, podle dnes již historických údajů, 469. Původním záměrem, z něhož se po letech vyklubal nejmasovější dálkový pochod Praha-Prčice s nejdelší nepřerušenou tradicí, bylo pěšky překonat vzdálenost 100 tisíc loktů českých.
Dnes si již pochod Praha-Prčice nedokážeme představit bez botičky - škrpálu jako suvenýru. Původně byly odměnou barevné stužky. První botička byla kovová a v roce 1973 si ji odneslo 9471 pochodníků.
První plastová botička byla suvenýrem na 12. ročníku v roce 1977.)

Název: Botička pochod Praha-Prčice – Popis: Botička pochod Praha-Prčicesedlec-

 Zde máte statistiku pochodu Praha-Prčice:

1.         pořádaný 17.4.1966
počet tras:       1
pochodníků:    469
suvenýr:          stužka

2.         pořádaný 23.4.1967
počet tras:       1
pochodníků:    327
suvenýr:          stužka

3.         pořádaný 21.4.1968
počet tras:       1
pochodníků:    370
suvenýr:          stužka

4.         pořádaný 19.4.1969
počet tras:       1
pochodníků:    532
suvenýr:          stužka

5.         pořádaný 25.4.1970
počet tras:       2
pochodníků:    1.160
suvenýr:          kovová ryba

6.         pořádaný 24.4.1971
počet tras:       2
pochodníků:    2.325
suvenýr:          obtisk

7.         pořádaný 22.4.1972
počet tras:       4
pochodníků:    3.318
suvenýr:          textilní erb

8.         pořádaný 19.5.1973
počet tras:       7
pochodníků:    9.471
suvenýr:          1. kovová bota

9.         pořádaný 18.5.1974
počet tras:       10
pochodníků:    11.098
suvenýr:          textilní bota

10.       pořádaný 17.5.1975
počet tras:       11
pochodníků:    16.602
suvenýr:          kovová bota

11.       pořádaný 15.5.1976
počet tras:       13
pochodníků:    25.168
suvenýr:          kovová bota (zlatá)

12.       pořádaný 14.5.1977
počet tras:       16
pochodníků:    32.528
suvenýr:          1. plastová bota (hnědá)

 

13.       pořádaný 20.5.1978
počet tras:       17
pochodníků:    29.329
suvenýr:          plastová bota (zelená)

14.       pořádaný 19.5.1979
počet tras:       20
pochodníků:    35.131
suvenýr:          plastová bota (červená)

15.       pořádaný 17.5.1980
počet tras:       22
pochodníků:    35.173
suvenýr:          kovový odznak (spartakiádní štít zlatobílozelený)

16.       pořádaný 16.5.1981
počet tras:       20
pochodníků:    35.732
suvenýr:          plastový štít (modrý, bílý)

17.       pořádaný 15.5.1982
počet tras:       21
pochodníků:    31.847
suvenýr:          plastová bota (bílá)

18.       pořádaný 14.5.1983
počet tras:       21
pochodníků:    28.755
suvenýr:          plastová bota (žlutá)

19.       pořádaný 19.5.1984
počet tras:       24
pochodníků:    24.289
suvenýr:          plastová bota (světlezelená)

20.       pořádaný 18.5.1985
počet tras:       21
pochodníků:    15.866
suvenýr:          plastová bota (červená)

21.       pořádaný 17.5.1986
počet tras:       21
pochodníků:    17.680
suvenýr:          plastová bota (žlutá)

22.       pořádaný 16.5.1987
počet tras:       20
pochodníků:    17.683
suvenýr:          plastová bota (červená)

23.       pořádaný 21.5.1988
počet tras:       21
pochodníků:    17.640
suvenýr:          plastová bota (růžová)

24.       pořádaný 20.5.1989
počet tras:       20
pochodníků:    18.458
suvenýr:          plastová bota (tmavěmodrá)

25.       pořádaný 19.5.1990
počet tras:       18
pochodníků:    13.472
suvenýr:          plastová bota (zlatá)

26.       pořádaný 18.5.1991
počet tras:       16
pochodníků:    9.799
suvenýr:          plastová bota (fialová)

27.       pořádaný 23.5.1992
počet tras:       13
pochodníků:    8.141
suvenýr:          plastová bota (zelená)

28.       pořádaný 15.5.1993
počet tras:       10
pochodníků:    8.008
suvenýr:          plastová bota (oranžová)

29.       pořádaný 21.5.1994
počet tras:       9
pochodníků:    7.715
suvenýr:          plastová bota (červená)

30.       pořádaný 20.5.1995
počet tras:       10
pochodníků:    8.321
suvenýr:          plastová bota (zlatá)

31.       pořádaný 18.5.1996
počet tras:       10
pochodníků:    8.799
suvenýr:          plastová bota (oranžová)

32.       pořádaný 17.5.1997
počet tras:       10
pochodníků:    9.696
suvenýr:          plastová bota (zelená)

33.       pořádaný 23.5.1998
počet tras:       10
pochodníků:    10.178
suvenýr:          plastová bota (světležlutá)

34.       pořádaný 22.5.1999
počet tras:       10
pochodníků:    10.755
suvenýr:          plastová bota (modrá)

35.       pořádaný 20.5.2000
počet tras:       11
pochodníků:    12.552
suvenýr:          plastová bota (stříbrná)

36.       pořádaný 19.5.2001
počet tras:       11
pochodníků:    13.182
suvenýr:          plastová bota (hnědá)

37.       pořádaný 18.5.2002
počet tras:       12
pochodníků:    14.687
suvenýr:          plastová bota (zelená)

38.       pořádaný 17.5.2003
počet tras:       12
pochodníků:    17.299
suvenýr:          plastová bota (oranžová)

39.       pořádaný 15.5.2004
počet tras:       12
pochodníků:    16.678
suvenýr:          plastová bota (světlefialová)

40.       pořádaný 21.5.2005
počet tras:       14
pochodníků:    19.422
suvenýr:          kovová bota

41.       pořádaný 20.5.2006
počet tras:       17
pochodníků:    18.164
suvenýr:          plastová bota (černá)

42.       pořádaný 19.5.2007
počet tras:       19
pochodníků:    20.150
suvenýr:          plastová bota (červená)

43.       pořádaný 17.5.2008
počet tras:       22
pochodníků:    19.668
suvenýr:          plastová bota (světlemodrá)

44.       pořádaný 16.5.2009
počet tras:       22
pochodníků:    16.861
suvenýr:          plastová bota (žlutá)

45.       pořádaný 15.5.2010
počet tras:       23
pochodníků:    14.321
suvenýr:          plastová bota (bezbarvá průsvitná)

46.       pořádaný 21.5.2011
počet tras:       21
pochodníků:    19.527
suvenýr:          plastová bota (modrá)

47.       pořádaný 19.5.2012
počet tras:       20
pochodníků:    21.018
suvenýr:          plastová bota (zelená)

 

Devětačtyřicátého ročníku Pochodu Praha - Prčice se roku 2014 zúčastnilo 14 810 lidí. Kvůli deštivému počasí se jich na pochod vydalo o zhruba 4500 méně než loni. Na účasti se projevila dlouhodobě špatná předpověď. "Pršelo i několik předchozích dní, a tak jsme s nízkou účastí počítali," uvedla Bakošová. Všichni účastníci pochodu dostali červenou plastovou botičku, letošní novinkou byla zvláštní trofej pro děti a cyklisty v podobě pamětní placky. Nejvíce chodců, 3242, vyšlo z Tábora. Nejdelší, sedmdesátikilometrovou, trasu absolvovalo 507 lidí. "První účastník, který vyšel z Prahy, přišel do cíle už po 13. hodině," řekla Bakošová. Mezi účastníky bylo 643 cyklistů a 60 vozíčkářů, kteří absolvovali třináctikilometrovou trasu z Miličína. Příští ročník bude jubilejní. K jeho 50. výročí se organizátoři ve spolupráci s Národním muzeem chystají uspořádat výstavu a vydat knihu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2018